מדעי כדור הארץ - פיזה וטימס

נושאי לימוד מותאמים לפיזה ולטימס

כל אחד מהקישורים כולל: פעילויות לתלמידים, הפנייה לספר הלימוד, סרטונים, קישורים לאתרים, עולםon , הצעות לסיורים לימודיים