מים

מים מים - חיוניים לקיום

מים הם תרכובת כימית הנמצאת בבסיסן של כל צורות החיים המוכרות כולל האדם. מולקולת מים מורכבת משני אטומים של מימן ומאטום של חמצן. הנוסחה הכימית של מים היא.H20

מצבי צבירה

בתנאים רגילים נקודת הקיפאון של המים היא אפס מעלות צלזיוס. מים מוצקים הם למעשה קרח. המים נמצאים במצב צבירה נוזלי בין אפס מעלות למאה מעלות צלזיוס. המים מתחילים לרתוח במאה מעלות צלזיוס ועוברים למצב צבירה גזי, לאדי מים.

מים חיים

המים חיוניים לקיומן של כל צורות החיים הידועות. בעלי החיים והצמחים זקוקים למים לקיום מחזור החיים שלהם. רוב המסה של מרבית היצורים החיים היא מים. למים תפקידים רבים בגוף החי והעיקריים שבהם: נוזל תוך-תאי (ציטופלזמה) ומרכיב עיקרי של הדם. המים נחוצים גם לתפקידים משניים רבים אחרים כגון ניקוי הגוף, הזעה והלחתה (קירור הגוף אצל בעלי חיים). כל תא חי זקוק לכמות מסוימת של מים כדי להתקיים. יצורים מסוימים מפיקים מתוך המים את הגזים הנחוצים לנשימתם, חמצן או פחמן דו-חמצני. זימי הדגים הם האיבר הידוע ביותר המשמש להפקת גזי נשימה מומסים במים.
נוסף על השימושים הפנים גופניים, יצורים שונים עושים שימוש במים למטרות חוץ גופניות שונות. המים משמשים סביבה להטלת ביצים, מקור מזון וחיץ כנגד טורפים.
את המים משיגים היצורים החיים באופנים שונים. בעלי החיים סופגים מים בגופם בעיקר באמצעות שתייה, בעוד הצמחים יונקים את רוב מימיהם בעזרת שורשיהם.
חומרים המומסים במים יכולים להפוך אותם ללא שמישים. את מי האוקיינוסים והימים המלוחים למשל מסוגלים לשתות רק יצורי מים מזנים מסוימים. סוגים אחרים של מים שאינם שמישים הם מים שזוהמו על ידי התעשייה.

המים לשימוש האדם

המים משמשים את האדם בין השאר לצריכה ביתית ולשימוש חקלאי ותעשייתי. בשימושים השונים: שתייה, שטיפה, בישול, השקיה, קירור וחימום, המסה, שיט, הפקת אנרגייה הידרואלקטרית, שחייה, רחצה, צלילה, דיג, כיבוי אש. האדם קולט את המים דרך שתייה ומזון ופולט אותם על ידי זיעה, הפרשה ונשיפה.
השימוש החשוב ביותר במים, אף שלא הגדול כמותית, הוא השתייה. האדם זקוק למים מתוקים ולכן הוא תלוי במים שמקורם במשקעים ובעת האחרונה גם בהתפלה.
בזכות השימושים הרבים במים, קיימת השפעה הדדית הדוקה בין המים לתחומי דמוגרפיה וכלכלה. קיומם של מים מתוקים לשתייה ולהשקיה, כמו גם סמיכות לאזורי דיג וגישה לנתיבי תחבורה ימיים, עשוי להשפיע על מגמות ההתיישבות. בני אדם מעדיפים לרוב להתיישב סמוך למקור מים מתוקים בעל נגישות לשטחי מים מלוחים.
קיימים שינויים רבים ומורכבים בזמינות המים. לדוגמה, הקמת סכר על פני נהר עשויה להביא להסטת מסלולו. השפעות הדדיות אלו של האדם והמים ייחדו למים תפקיד חשוב, גלוי או סמוי, בפוליטיקה האנושית. נושאים כגון זיהום מים ושליטה על מקורות מים מכריעים ביותר במאבקי הכוח הפוליטיים השונים. בארצות העולם השלישי למיליארדי בני אדם, רוב אוכלוסיית העולם, אין גישה למים נקיים. המחסור החמור במים אינו מאפשר לתושבי אזורים אלו לשתות די מחסורם ולשמור על היגיינה, כל אלו מגבירים את התחלואה. יש המשתמשים במקורות מים מזוהמים הגורמים להם לתחלואה. לא בכדי המחלות מלריה ודיזנטריה נפוצות בעולם השלישי.

מצב המים בישראל

בישראל קיימת מצוקת מים מאז ומעולם. התפילה לגשם נהוגה במסורת היהודית ואף נכתבו עליה פיוטים במרוצת הדורות. בימות הקיץ אומרים את תפילת הטל ובימות החורף את התפילה על הגשם.
הרשות הממשלתית למים ולביוב אחראית לניהול משק המים בישראל ומופקדת על כל הגופים המפיקים מים במדינה. מקורות - חברת המים הלאומית של ישראל מפיקה כ-70% מהמים בישראל וממונה על הולכתם במוביל הארצי.

אמצעים לשימוש במים

אדם נדרש להניע מים כדי לשרת את מטרותיו ולשם כך משמשים כלים שונים: לשאיבת מים ולהעלאתם על פני השטח נדרש ציוד שאיבה; להובלת מים מנקודה לנקודה נדרשים בין השאר צינור, תעלה, אמת מים, מכלית ודלי; לאגירת מים אפשר להיעזר בברֵכה מלאכותית, במערכת איגום מים באגמים טבעיים ומלאכותיים ובבור מים. אפשר גם להחדיר מים לאקוויפרים (מאגרי מים תת קרקעיים) דרך בארות ולהשתמש בסכרים, במגדל מים ובמכל מים; לפיזור המים להשקיה ולחלוקתם בין צמחים משמשים צינור השקיה, ממטרה, תלמים, הצפה, טפטפות; כדי לסלק מים לא נחוצים או כאלה הגורמים לנזקים אפשר להיעזר בניקוז מים; מי שתיים נהוג לאחסן בבקבוק וליהנות מהם גם ביציאה לשטח; מים חמים אפשר לשמור בתרמוס.

מתקני מים

האפשרויות להשיג מים, לאגור אותם ולהוביל אותם ממקום למקום הן שקבעו את מיקומם של יישובים, את אופיים, את אורח החיים בהם ואת התפתחותם הכלכלית והתרבותית. עד התקופה הרומית, לפני כאלפיים שנה, היו רוב היישובים סמוכים למקורות מים כגון מעיינות ונחלים. אספקת המים של יישובים אחרים הייתה תלויה בבורות ובברֵכות אגירה של מי גשמים.
הצורך במים הביא לפיתוח של מתקנים שונים להשגתם: מתקנים להעברת מים, מתקני אגירה ומתקנים לניצול מי תהום.
אחד המתקנים הקדומים ביותר להעברת מים ממקום למקום הוא התעלה. התעלה נחצבה בקרקע ודָפנותיה חוזקו באבנים. לעתים תכופות היו מקורות המים מחוץ לערים המבוצרות ועל תושבי העיר היה להבטיח את אספקת המים בזמן מלחמה. לשם כך נחצבו נקרות, דרכי מעבר תת קרקעיות, אל מקורות המים. עם הגידול באוכלוסיית האדם והתרחבות ההתיישבות עלה הצורך להעביר מים אל יישובים ואל אדמות חקלאיות המרוחקים ממקורות המים. לצורך זה הוקמו אמות מים (אקוודוקטים) שזרמו בהן המים בכוח הכבידה. חלק ממתקני האגירה בתקופות קדומות היו טבעיים כגון גבים (ברֵכות הנוצרות בתוך שקעים בקרקע), אגמים ושטחי הצפה עונתיים. מתקני אגירה אחרים היו בנויים כגון סכרים ברֵכות ובורות.
החיפוש אחר דרכים לניצול מי תהום נבע מהיעדר מקורות מים עיליים זמינים (מעיינות, אגמים, נחלים) במקצת האזורים בכל ימות השנה. מי תהום מצויים גם באזורים מדבריים, ומתקנים שונים נועדו להעלותם על פני השטח.

זיהום מים

מים מזוהמים הם מים שעלה בהם הריכוז של חומרים מסוימים, רעילים ולא רעילים, ואין הם ממלאים עוד את תפקידם. לדוגמה, מי נחל המשמשים בית גידול לדגים סופגים חומרים זרים הגורמים להכחדת הדגה.
בישראל נפוצה יחסית בעיית זיהום המים בגלל חוסר אכפתיות וחוסר מודעות. ידועים בזיהומם נחל הירקון ונחל הקישון. באסון המכבייה התמוטט גשר מעל נחל הירקון ומי שהיה עליו ובא במגע עם מי הנחל נפגע. חיילים שצללו בנחל הקישון ובאו במגע עם מימיו המזוהמים חלו בסרטן ובמחלות נוספות. בהמלצת ועדת שמגר החליטו במשרד הביטחון להכיר ברבים מן התובעים, ובמיוחד בחולי הסרטן שבהם, נכי צה"ל.
קיים זיהום טבעי של מים, כתוצאה מהצטברות סחף, מהפרשות בעלי חיים, מהימצאות של אבק, חול, פיח ועוד. ואולם האדם הוא הגורם העיקרי לזיהום מים בשל פעולות שונות שהוא עושה העשויות לזהם את מקורות המים.

המים בתרבויות ובדתות

האמונות והמנהגים הרבים סביב המים נפוצים בעולם כולו הן בארצות שבהן ניכר מחסור במים, הן בארצות שבהן המים בשפע עד כי קשה לעמוד בפני כוח ההרס שלהם. המים בכדור הארץ מתפלגים ל-97% מים מלוחים אוקיינוסים וימים ורק 3% של מים מתוקים באגמים, בנהרות ובקרחונים.

יישומון מערכת המים בישראל

כיצד הוקם מוביל המים הארצי? אילו מתקני התפלה קיימים בישראל? מהו השפד"ן וכיצד הובילו מים בתקופות קדומות? על כל זאת ועוד ביישומון החווייתי שפיתחנו במיוחד עבורכם.
היישומון כולל קטעי מידע, פעילויות, סרטונים והצעות למשימות חקר קבוצתיות לתלמידים מזווית מעניינת וקצת אחרת.

השימוש ביישומון מומלץ בדפדפן כרום.

סרטונים

היווצרות עננים
היווצרות עננים
3 דקות על מים
3 דקות על מים
קו פרשת מים
קו פרשת מים
מי תהום
מי תהום
מקורות חברת המים הלאומית
מקורות חברת המים הלאומית
התפלת מים
התפלת מים
יש לכם רעיון?
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים-
שתפו ועזרו לתלמידים להיות מרוצים !

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.