כל הנושאים הנלמדים

חוזרים לבית הספר בחינוך הלשוני   | מעגל השנה

היחידה עוסקת בחזרה לבית הספר בדגש על טיפוח השפה הדבורה. בפעילויות המוצעות בה: האזנה ממוקדת והבעה בעל פה, פיתוח יכולת להציג רעיונות בשיחה ובדיון ולהדגיש נקודות מבט אישיות; התוודעות אל אוצר מילים הקשור לבית הספר

שלום כיתה א   | מעגל השנה

ביחידה זו פעילויות בתחום השפה הדבורה, הבנת הנשמע והבעה בעל פה, המיועדות לתלמידי כיתות א בשבוע הראשון שלהם בבית הספר

חג הסוכות בחינוך הלשוני   | מעגל השנה

מוצעות פעילויות לטיפוח השפה העברית במגוון תחומים: הבנת הנשמע, הבנת הנקרא, כתיבה ואוצר מילים – הכול בהקשר של חג הסוכות

חנוכה בחינוך הלשוני   | מעגל השנה

מגוון פעילויות בנושא חנוכה לשיפור תהליכים של קריאה והבנה והרחבת אוצר המילים

כ"א בטבת - יום השפה העברית   | מעגל השנה

ממשלת ישראל הכריזה על יום כ"א בטבת, הוא יום הולדתו של אליעזר בן־יהודה, יום הלשון העברית. ביחידה זו מגוון פעילויות בנושא אליעזר בן-יהודה ופועלו לקידום השפה העברית וכשירות השפה

 

ט"ו בשבט

בחטיבה זו יחידות הוראה בנושא ט"ו בשבט העוסקות בהבנת הנקרא והנשמע, בכתיבה ובהרחבת אוצר המילים במגוון קשרים טקסטואליים

פורים בחינוך הלשוני   | מעגל השנה

מגוון פעילויות בנושא חג הפורים לשיפור תהליכי האזנה, קריאה והבנה, כתיבה והרחבת אוצר המילים

פסח   | מעגל השנה

בחטיבה זו מגוון פעילויות לכיתות הנמוכות והגבוהות בתחום ההאזנה, הבנת הנקרא, הרחבת אוצר מילים ופיתוח המודעות לתקינות הלשונית – הכול בהקשרים רלוונטיים לחג הפסח

ל"ג בעומר   | מעגל השנה

ביחידה זו נתמקד בל"ג בעומר ובאמצעות דיון בחג נטפח את יכולת הדיבור בציבור, הקריאה וההבנה והרגישות הלשונית למילים. ל"ג בעומר מזמן גם לימוד של הערך המספרי של האותיות

יום ירושלים   | מעגל השנה

פעילויות לטיפוח השפה העברית בתחומים מגוונים: האזנה ודיבור, קריאה, כתיבה ופיתוח אוצר מילים. הכול- בנושא ירושלים

שבועות   | מעגל השנה

ביחידה זו מגוון פעילויות בנושא החג: הפקת מידע בהסתמך על איורים, קריאה בטקסטים מן המקורות היהודיים בדרישה להבנת המסרים העולים מהם ולקריאה קולית מדויקת. באמצעות חידון וסרטון משאל רחוב יכולים התלמידים להרחיב את אוצר המילים שלהם ולפתח רגישות לתקינות הלשונית

שבוע הספר העברי   | מעגל השנה

שבוע הספר העברי הוא אירוע המתקיים  מדי שנה במהלך חודש יוני. לקראת פתיחת "שבוע הספר העברי" מצופה מהמורים ליזום פעילויות ברוח "שבוע הספר", לשוחח עם תלמידיהם על ספרות, על סופרים, על ספרים ועל חשיבות הקריאה

Tellagami – אווטר להבעה בעל פה   | האזנה ודיבור

אפליקציה ליצירת אנימציות קצרות משולבות דמויות אָוָוטָר הנקראות "גאמי", מאפשרת הבעה בעל פה של התלמיד והקלטתו

העברית בסביבה דיגיטלית   | קריאה וכתיבה

בחטיבה זו מערך של יחידות הוראה לקידום הקריאה והלמידה בסביבה דיגיטלית (כיתות ג-ד)

טקסט מפעיל   | קריאה וכתיבה

בחטיבה זו מגוון פעילויות שנושאן הוא טקסט מפעיל

מפיקים מידע מטקסטים   | קריאה וכתיבה

חטיבה זו כוללת יחידות הוראה בנושאי תוכן מגוונים שמטרתן להפגיש את התלמידים עם הטקסט המידעי.  בפעילויות השונות מושם דגש על הדרכים לקריאה ולהפקת מידע בטקסטים מהסוגה המידעית

אוצר מילים- איך יוצרים מילים בעברית ?   | אוצר מילים

היחידה ממוקדת בהבנת המנגנון ליצירת מילים בעברת. איך נוצרות המילים? איך נוצרות מילים חדשות הנכנסות לשפה ?

לומדים לסכם   | קריאה וכתיבה

בחטיבה זו יחידות לימוד העוסקות בפיתוח יכולת הסיכום מטקסטים עיוניים במגוון נושאי תוכן

התנ"ך והשפה העברית   | קריאה בטקסטים מן המקורות

בחטיבה זו יחידות לימוד שבהן מפיקים התלמידים מידע על התנ"ך ועל המסופר בו ולומדים גם על לשונו

סיפור: בעל-פה ובכתב   | האזנה ודיבורקריאה וכתיבה

ביחידה זו התלמידים מספרים סיפורים ומפתחים את ההבעה בע"פ ובכתב

ראשית הקריאה - משחקים בזיהוי צלילים   | ראשית הקריאה

בחטיבת לימוד זו משחקים העוסקים בזיהוי צלילים בעזרת איורים של מילים. החטיבה מתאימה לתלמידי כיתה א

כתיבה ארוכת טווח   | קריאה וכתיבה

חטיבת לימודים זו עוסקת בכתיבה ארוכת טווח, בהדגשת הבחינה התהליכית שבכתיבה

טיעון ושכנוע - דבור וכתוב   | האזנה ודיבורקריאה וכתיבה

בחטיבה זו מגוון פעילויות בתחום הקריאה, הכתיבה, ההאזנה והדיבור הקשורות לסוגת הטיעון והשכנוע

קוראים ומבינים סיפור   | קריאה וכתיבה

בחטיבה זו יחידות לימוד הממוקדות בסוגת הסיפור, שבה מאורגנים אירועים ואנשים במרחב ובזמן מנקודת מבט נתונה. הדגש בפעילויות הוא על הבנת הנקרא, ברמות הבנה שונות

מפגש עם ספר - קוראים ונהנים

מפגש עם ספר מזמן חוויה ספרותית והנאה רגשית. המגמה היא לעורר בתלמידים רצון לקרוא עוד

ספרות עולם - מפגש עם ספר

הצעות מגוונות למפגשים מונחים עם ספרי קריאה מספרות העולם (ספרות מתורגמת). מפגש עם ספר מזמן חוויה ספרותית והנאה רגשית. המגמה היא לעורר בתלמידים רצון לקרוא עוד

כותבים - בעקבות קריאת ספר

הספרות היפה מעניקה לקוראים חוויות והתנסויות אסתטיות באמצעותן הם יכולים להבין טוב יותר את עצמם ואת הזולת. בחטיבה זו פעילויות הכוללות כתיבת רשמים בעקבות קריאת ספר

מטפחים את ההבעה בעל פה   | האזנה ודיבור

השפה הדבורה משתנה לפי ההקשר, מטרת התקשורת ויחסי הדובר עם קהלו. כאשר הנסיבות רשמיות, נחוץ תכנון מוקפד יותר: הדוברים צריכים לשקול מה ייאמר, כיצד יתאימו את הנאמר למאזינים, כיצד ישמרו על רציפות וסדר. הצגת נושא לפני קהל כרוכה גם בהקשבה ובמעקב אחרי תגובות האחרים

תרגילי מילוי (קלוז)   | קריאה וכתיבה

יחידה זו עוסקת בתרגילי מילוי (קלוז), כלומר בטקסטים קצרים שהושמטו בהם מילים. התלמידים נדרשים להשלים את החסר. לתרגילים אלו תרומה רבה להרחבת אוצר המילים ולפיתוח אסטרטגיות קריאה

אוצר מילים וביטויים   | אוצר מילים

ביחידה זו מוצע מגוון פעילויות להרחבת אוצר המילים של התלמידים, קצתן מבוססות על משחקים

כותבים תיאור   | קריאה וכתיבה

ביחידה פעילויות העוסקות בכתיבת טקסטים מסוג תיאור, טקסטים המתייחסים לתכונותיהם של אובייקטים במרחב

קוראים וכותבים השוואה   | קריאה וכתיבה

היחידה עוסקת במיומנות ההשוואה, כלומר במציאת הדומה והשונה בין דברים. פעולת חשיבה זו משמשת רבות בחיי היום-יום והיא שימושית בלמידה ובהוראה. לעתים עומדת ההשוואה בפני עצמה בפעולת חשיבה, ולעתים היא משולבת בתהליכי חשיבה מורכבים כגון מיון וקבלת החלטה או בניית אנלוגיה

קריאה קולית - צעדים לקריאה מיטבית   | האזנה ודיבור

קריאה בקול של טקסטים מנוקדים ולא מנוקדים היא תנאי הכרחי להבנת הנקרא. קריאה בקול קשורה לתהליכי המרה של יחידות גרפמיות ביחידות פונולוגיות. הגייה מדויקת שוטפת ובעלת הנגנה נכונה מעמיקה את ההבנה ועשויה להסב הנאה

לקידום הקריאה - אתרים ברשת   | ראשית הקריאה

מגוון פעילויות ברשת לקידום הקריאה

ראשית קריאה - לומדים אותיות   | ראשית הקריאה

ביחידת לימוד זו מושם דגש על מיומנויות אלפביתיות

יום העצמאות   | מעגל השנה

ביחידה זו התלמידים מתנסים במגוון מיומנויות: האזנה, קריאה והבנה, פיתוח אוצר מילים וכתיבה

מפגשים עם שירים

במהלך לימודיהם התלמידים עורכים מפגשים עם יצירות ספרות מסוג שירים. בחטיבה זו מפגשים עם שלושה שירים: מעשה בפ"א סופית (נתן אלתרמן), ג'ינג'י (מרים ילן-שטקליס), דודי שמחה (ע' הלל)

אלול-חודש הרחמים והסליחות   | ספרות

אלול חודש הרחמים והסליחות, חודש של הזדמנויות חדשות...

חודש תשרי בחינוך הלשוני - ראש השנה ויום כיפור   | מעגל השנה

מוצעות פעילויות לטיפוח השפה העברית במגוון תחומים: הבנת הנשמע, הבנת הנקרא, כתיבה ואוצר מילים – הכול בהקשר לראש השנה ויום כיפור 

חגי תשרי   | ספרות

תשרי, חודש הדין, חודש של התחלות חדשות...

נושאים נוספים