נושאים ומיומנויות

הבנה והבעה

 הוראת עברית: הבנה, הבעה ולשון היא הוראה ספירלית; מדי שנה תהיה חזרה על נושאי הלימוד השונים (אשר בעיקרם הם מיומנויות אורייניות  אך היקף הטקסטים ומורכבותם יגדלו בהדרגה)

חגי תשרי

חגי חודש תשרי עומדים בפתח ,ולכם המורים מוצעים פעילויות וסרטונים העוסקים בראש השנה, יום הכיפורים ובסוכות

הבעה בעל פה

מיומנות הדיבור בציבור היא כלי הכרחי בעידן התקשורת הפתוחה והרשתות החברתיות. בחטיבת הביניים ייבחרו שלושה תחומי דעת והתלמידים יוכלו לבחור באיזה תחום דעת מתוך השלושה ובאיזה פרק ברצונם להציג את הנושא

חוזרים לבית הספר בעברית תקינה

לקראת פתיחת שנת הלימודים קיבצנו עבורכם מספר פעילויות מדליקות במיוחד

לשון

המורים לעברית רואים עצמם שומרי הסף של העברית התקינה והתקנית במרחב הבית־ספרי, ומבקשים להנחיל לתלמידיהם את אהבתם לשפה על עושרה, יופייה ומכמניה

 

יום השפה העברית

ממשלת ישראל הכריזה על יום כ"א בטבת, הוא יום הולדתו של אליעזר בן-יהודה, יום הלשון העברית. השנה הוא יחול ב-19 בינואר 2017

נושאים נוספים