היסטוריוגרפיה ונבואה

היסטוריוגרפיה כסיפור לכיד

הצעה למהלך סיפורי של פרקי הלימוד המניע לסקרנות והעוסק בשאלות קיומיות ומהותיות.

מלכת שבא השווה

סיפור ביקורה של מלכת שבא מעצים את דמותו של שלמה המלך. היא מנסה אותו בחידות ומתוודעת לחכמתו המופלאה ולפאר ממלכתו. ואולם השאלה הבלתי נמנעת היא מה מסתתר מאחורי מפגש הפסגה הזה?

אלף נשים לשלמה

מה גרם לחכם מכל אדם להמיר את התבונה שנתן לו האל בהליכה אחרי נשים זרות?

זוית אחרת לסיפור פילוג הממלכה

בחינת האירועים המסופרים בפרק באור חדש ומזווית קצת אחרת. בחינה מחודשת של דמויותיהם של רחבעם, ירבעם, הזקנים והילדים.

מסע סנחריב ליהודה

בשנת 701 לפני הספירה יצא סנחריב מלך אשור למסע צבאי לדכא את המרד שנרקם נגד האימפריה האשורית על ידי ממלכות באנטוליה, בצידון, בפלשת וביהודה. הצטרפו עמנו למסעו.

נושאים נוספים