הערכה חלופית

הערכה חלופית

הערכה חלופית בודקת מה מידת יכולתם של תלמידים ליישם את הידע המיומנויות וההבנה שרכשו בעולם האמִתי.

נושאים נוספים