מאמרים

מושג "האחר השונה" בראי השילוב וההכלה בחברה ובחינוך בישראל: האומנם "אחר משמעותי"?

מושג "האחר השונה" בראי השילוב וההכלה בחברה ובחינוך בישראל: האומנם "אחר משמעותי"?

צפי טימור, דברים – כתב עת אקדמי, מכללת אורנים.

המאמר בוחן את מושג "האחר השונה" על פי מודל השילוב וגישת ההכלה בחברה ובמערכת החינוך בישראל. מודל השילוב מדגיש את היות "האחר השונה" בעל חסך או חולי שיש לרפאו באמצעות מאמצים שיעשה הפרט להשתלב בחברה ובאמצעות המומחים הקיימים בחברה. גישת ההכלה רואה ב"אחר השונה" פרט בעל ייחודיות שיש לאמצו וללמוד ממנו ומאמינה שהחברה יכולה להיתרם ממנו. במאמר מובאות דוגמאות לגישות השילוב וההכלה בחברה בישראל בכלל ובמערכת החינוך בפרט. התובנה הכללית העולה מהמאמר היא כי אף שקיימים חוקים שוויוניים, יש להשקיע מאמצים בשכנוע הציבור כי "אחר שונה" הוא קודם כול בן אדם בזכות ולא בחסד, ומחובתה של החברה לראות בו "אחר משמעותי" במקום "אחר שונה"

> למאמר "האחר השונה"

כל תלמיד הוא תלמיד עם צרכים מיוחדים

כל תלמיד הוא תלמיד עם צרכים מיוחדים, יורם הרפז, הד החינוך, יוני 2013

יורם הרפז, הד החינוך, יוני 2013.

ריאיון עם פרופ' שונית רייטר, מהחוקרים וההוגים המובילים של החינוך המיוחד בישראל, המקדמת זה שנים את רעיון ההכלה שמשמעותו קבלת האחר כפי שהוא גם אם הוא שונה מהנורמה

> לראיון בנושא קבלת האחר כפי שהוא

"עט השדה" – שילוב והשתלבות

"עט השדה" – שילוב והשתלבות, גיליון מספר 6, ינואר 2011, בהוצאת ג'וינט ישראל – אשלים

גיליון מספר 6, ינואר 2011, בהוצאת ג'וינט ישראל – אשלים.

בגיליון זה אסופת מאמרים העוסקים בנושאי השילוב וההשתלבות והמנסים לענות על שאלות כגון עד כמה מסגרות שונות אכן מאפשרות שילוב? כיצד מרגישים מי שנועדו להיות 'משולבים'? האם שירותים שנועדו לסייע להשתלבותם של ילדים ונוער מודרים אינם יוצרים חיץ נוסף? האם ייחודו של האדם אינו הולך לאיבוד בתהליך השילוב? המסקנה העולה מכל המאמרים היא שבני אדם שונים מטבעם ואם רק ירצו, תמיד יוכלו למצוא דרכים לחיות בכפיפה אחת

> לגיליון "עט השדה" – שילוב והשתלבות

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים: קידום השילוב ויצירת תרבות בית-ספרית משלבת

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר רגילים: קידום השילוב ויצירת תרבות בית-ספרית משלבת, אלן מילשטיין ודורי ריבקין, מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל

אלן מילשטיין ודורי ריבקין, מאיירס – ג'וינט – מכון ברוקדייל.

המאמר מציג אסטרטגיות שונות לקידום שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל ולהתמודדות עם קשיים בשילובם. המאמר מסתמך על ספרות עדכנית מן העולם ועל ראיונות עם אנשי מקצוע בישראל

> למאמר קידום השילוב ויצירת תרבות בית-ספרית משלבת

סקירת ספרות בנושא תוכניות התערבות העוסקות בקידום תלמידים המתקשים בלימודים לאורך הרצף החינוכי

סקירת ספרות בנושא תוכניות התערבות העוסקות בקידום תלמידים המתקשים בלימודים לאורך הרצף החינוכי

מאת: מיכל לוין-אפשטיין, מכון הנרייטה סאלד, ייעוץ אקדמי: פרופ' יצחק פרידמן; תקציר ועיבוד המסמך: לשכת המדען הראשי במשרד החינוך, דצמבר 2012.

בסקירת הספרות תוכניות התערבות לקידום תלמידים המתקשים בלימודים מכמה מדינות בעולם. בהכנת העיבוד של הסקירה בלשכת המדען נעשה ניסיון לאחד פורמט התוכניות כדי לאפשר מידה מסוימת של השוואה, מבט ביקורתי והפקת מסקנות אופרטיביות הרלוונטיות למערכת החינוך בישראל.

> לסקירת ספרות בנושא תוכניות התערבות

מיפוי דרכי הפעולה של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמידים המתקשים: מחקר חוזר (תשע"ב-2102)

מיפוי דרכי הפעולה של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמידים המתקשים: מחקר חוזר (תשע"ב-2102)

חוקרים: דליה בן-רבי, רות ברוך-קוברסקי, ד"ר וצ'סלב קונסטנטינוב, רונלי רותם, מרים כהן-נבות, מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, אוקטובר 2013.

המחקר נועד ללמוד על דרכי הפעולה הקיימות בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים לקידום התלמידים המתקשים ועל הקשיים והצרכים של בתי הספר בתחום זה. המידע מיועד לגורמים העוסקים בתחום זה במשרד החינוך, ברשויות המקומיות, בבתי הספר ובארגוני המגזר השלישי ולהיות בסיס לתכנון מדיניות ודרכי התערבות הולמות לקידום התלמידים המתקשים.

> למחקר מיפוי דרכי הפעולה של בתי הספר לקידום התלמידים המתקשים

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה – סקירת ספרות

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה – סקירת ספרות

מחברים: מירב מרום, קרן בר-סימן טוב, אסף קרון, פזית קורן, מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, דצמבר 2006.

עבודה זו נועדה לסכם את הספרות המדעית העוסקת בשילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. אוכלוסייה זו כוללת ילדים בעלי פיגור שכלי, ילדים בעלי הפרעות רגשיות-התנהגותיות, תלמידים בעלי ליקויי למידה אורגניים, תלמידים בעלי ליקויי חושים, ילדים עם נכויות פיזיות ותלמידים החולים במחלות כרוניות שונות. הסקירה מתמקדת בהצגת מודלים של שילוב על היבטיו השונים ומחקרים מרכזיים העוסקים בסוגיית השילוב ובהשלכותיו (מתוך המבוא).

> לסקירת הספרות בנושא שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגיל

אני לקוי – משמע אני קיים? היבטים ערכיים וחברתיים באבחון לקויות למידה

אני לקוי – משמע אני קיים? היבטים ערכיים וחברתיים באבחון לקויות למידה, מיכל שמש, אתר פסיכולוגיה עברית

מיכל שמש, אתר פסיכולוגיה עברית.

במאמר זה מוצעת התבוננות על תחום אבחון הלקויות מזווית ערכית ואתית הרואה בילד, במשפחתו, במערכת החינוכית ובאבחון – חלקים היוצרים את השלם. מובא המודל הסלוטוגני המדגיש את משאבי האישיות ותחומי הכוח והחוזק של היחיד ומבקש לשלב לצד ההוראה המתקנת גם תחומים אלו בטיפול בילדים עם לקויות הלמידה. הפרספקטיבה המוצעת היא הסתכלות על כוחות ההתמודדות ולא רק על הלקות. במאמר מובאות לדיון דילמות בנושא אבחון לקויות הלמידה, הטיפול וההתאמות

> למאמר "אני לקוי - משמע אני קיים

כישורים חברתיים לקויים של ילדים עם ADHD וקשיים בקוֹמְפֶּטֶנְטִיּוּת רגשית: הצעת מודל תאורטי ותוכנית התערבות

כישורים חברתיים לקויים של ילדים עם ADHD וקשיים בקוֹמְפֶּטֶנְטִיּוּת רגשית: הצעת מודל תאורטי ותוכנית התערבות

אוניברסיטת בן-גוריון, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, המחלקה למדעי התנהגות.

המחקרים המוצגים מוכיחים קיומו של קשר משמעותי בין קומפטנטיות רגשית נמוכה לבין תפקוד חברתי הלקוי של ילדי ADHD. נוסף על כך מוצעת תוכנית התערבות חדשה בבית הספר אשר משפרת שיפור מובהק היבטים של קומפטנטיות רגשית בקרב ילדים עם ADHD ואף משפרת את התנהגותם בכיתה. תוצאות המחקרים האלה תורמות להבנת הקשיים החברתיים המלווים בדרך כלל ילדים עם ADHD, למניעתם ולטיפול בהם.

> למודל התאורטי ותוכנית ההתערבות

דו"ח מחקר: מודל משולב להסבר הפרעות קשב וריכוז (ADHD)

דו"ח מחקר: מודל משולב להסבר הפרעות קשב וריכוז (ADHD)

החוקר: פרופ' יוסי גליקסון, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, דצמבר 2012, תקציר ועיבוד דו"ח המחקר הוכנו בידי לשכת המדען הראשי.

במערכת החינוך לומדים תלמידים רבים בעלי הפרעות קשב וריכוז. תלמידים אלו מתמודדים בבית הספר עם קשיים הקשורים למאפייני ההפרעה (דעתם מוסחת בקלות, הם מתקשים לשבת במקומם וכדומה) העלולים לפגוע בהישגיהם בלימודים ובתפקודם בבית הספר. המודל המשולב, על תרומותיו התאורטיות והיישומיות, מחדד את ההבנה על אופן התנהלותה של הפרעה מורכבת זו ועל הליקויים המרכזיים העומדים בבסיסה ובבסיסם של תת הסוגים השונים.

> לדו"ח המחקר: מודל משולב

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.