מונגש באהבה – כנס מקוון נגישות במוסדות חינוך

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מנגיש לכם באהבה את הכנס המקוון הראשון בנושא נגישות. הכנס יתקיים ביום ראשון י"ט באדר תש"ף,
15 
במרץ 2020, בשעות 16:00-14:00.