מערכת שידורים לגני ילדים

ערוצי השידורים הלאומיים זמינים לצפייה

בפרטנר TV באפיקים 500-517 | בסלקום TV בלחצן "ערוצים" | בהוט בערוצים 401-412 | באפליקציית yesGO בערוצים 400-412

אנחנו במשרד החינוך מבקשים להודות מקרב לב לכל החברות שנרתמו והתגייסו בעת הזאת והעמידו לרשות כלל תלמידי ישראל את ערוצי הטלוויזיה לשידור השיעורים המקוונים, בהתנדבות וללא עלות. הדבר לא מובן מאליו, הערכתנו נתונה לכם.
בהזדמנות זאת, אנו פונים לגופים נוספים המעוניינים להצטרף ליוזמה. כל גוף המוכן לשדר דרך ערוצי השידור שלו שיעורים מקוונים לתלמידי ישראל, בהתנדבות, מוזמן לפנות להטמעת טכנולוגיות בחינוך