מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי חקר, כישורי לומד עצמאי, אוריינות מדיה דיגיטלית
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

חקר נושא נבחר במסגרת עיתונות ערבית

אולי תתענינו בטעמים נוספים