מטרות למידה: הבניית ידע, שיתופיות
למה משמש הכלי:
משחוק
ארגון מידע
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בערבית למגזר היהודי בנושא חזרה על האותיות

אולי תתענינו בטעמים נוספים