מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בערבית למגזר היהודי בנושא יום השנה למותו של דוד בן גוריון ז"ל

אולי תתענינו בטעמים נוספים