מטרות למידה: הבניית ידע, שיתופיות, צריכה ויצירת תוכן במדיה הדיגיטלית, אוריינות מידע
למה משמש הכלי:
עבודה בגליון נתונים שיתופי
ארגון, איסוף ומיון מידע
שיתוף מידע חזותי
יצירת אלבום תמונות שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך חקר בלמידה ניידת בנושא המגוון הביולוגי

אולי תתענינו בטעמים נוספים