מטרות למידה: כישורי חקר, הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך שיעורי חקר בביולוגיה בלמידה משולבת - ביוחקר ברשת (משמש וניל-צרפתי)

אולי תתענינו בטעמים נוספים