מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי חקר, כישורי לומד עצמאי, אוריינות מדיה דיגיטלית, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בחקר ציפורים, המערך כולל פעילויות לזיהוי קולות ציפורים ולמידה באמצעות תהליכי חקר. המערך משלב מיומנויות שלחקר במדעים עם לימודי שפה

אולי תתענינו בטעמים נוספים