מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי, אוריינות מדיה דיגיטלית, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
הצגת מידע במפה
יצירת סיור וירטואלי
עבודה בקובץ שיתופי
הצגת ידע ומידע בוידאו
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך סיור וירטואלי במפה שיתופית וחקר מקומות באזור המגורים של התלמידים

אולי תתענינו בטעמים נוספים