• שלב חינוך: א'-ו'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: טיפוח ערכים
למה משמש הכלי:
יצירת לוח שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

עידוד תלמידים השוהים בביתם להזדהות עם צוותי הרפואה דרך פעילות דיגיטלית

אולי תתענינו בטעמים נוספים