מטרות למידה: אוריינות מידע, אוריינות מדיה דיגיטלית, למידה שיתופית, כישורי לומד עצמאי
למה משמש הכלי:
מצגת שיתופית אינטרקטיבית
לוח שיתופי
מדמה אפליקציות
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה מרחוק ליצירת תלקיט מעוצב באומנויות העיצוב

אולי תתענינו בטעמים נוספים