מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי חקר, כישורי לומד עצמאי, אוריינות מדיה דיגיטלית, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
עיבוד מידע חזותי
יצירת אווטאר
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך חקר בחינוך בלמידה משולבת (משמש וניל-צרפתי)

אולי תתענינו בטעמים נוספים