• שלב חינוך: א'-י"ב
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה:
למה משמש הכלי:
עריכת מפגש סינכרוני
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

כיצד ליצור ולנהל מפגש מרחוק עם התלמידים

אולי תתענינו בטעמים נוספים