מטרות למידה: אוריינות מידע, מיומנויות חקר, הכוונה עצמית בלמידה, התנהלות ומודעות חברתית
למה משמש הכלי:
יצירת סקר עם שאלות מסוגים שונים
הצגת מידע ונתונים בגיליון אלקטרוני עם תרשימים
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

היחידה מדגימה תהליך של טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בהתייחס לנקיטת עמדה עצמאית

אולי תתענינו בטעמים נוספים