מטרות למידה: אוריינות מדיה דיגיטלית, הבניית ידע, למידה שיתופית, אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית
למה משמש הכלי:
עבודה בגליון נתונים שיתופי
ארגון, איסוף ומיון מידע
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך לפיענוח מידע חזותי במדעי הסביבה, באמצעות תרשים נתונים בגיליון נתונים - Google sheet

אולי תתענינו בטעמים נוספים