מטרות למידה: הבניית ידע, אוריינות מידע, אוריינות מדיה דיגיטלית, העברת מסרים
למה משמש הכלי:
בניית תערוכה וירטואלית
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך שיעור להצגת תוצרים באומנות בתערוכה וירטואלית בהוראה מרחוק

אולי תתענינו בטעמים נוספים