מטרות למידה: אוריינות מידע, מיומנויות חקר, הכוונה עצמית בלמידה, התנהלות ומודעות חברתית
למה משמש הכלי:
איסוף מידע
הבעת דעה ומתן משוב
הצגת מידע ושיתוף תכנים בדרך חזותית על לוח וירטואלי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

יחידה המדגימה תהליך של טיפוח הכוונה עצמית בלמידה בהתייחס לנקיטת עמדה עצמאית

אולי תתענינו בטעמים נוספים