מטרות למידה: אוריינות מידע, הכוונה עצמית בלמידה, צריכה ויצירת תוכן במדיה הדיגיטלית, התנהלות ומודעות חברתית
למה משמש הכלי:
הצגת מידע בלוח שיתופי
בסיס לדיון
הצגת נתונים הכוללים תרשימים וגרפים צבעוניים
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

היחידה מדגימה תהליך של למידה מבוססת הדמיות בנושא אפקט החממה

אולי תתענינו בטעמים נוספים