מטרות למידה: למידה שיתופית, הבניית ידע
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
תרגול מיומנויות טיעון
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה מרחוק בין-תחומי באומנות ובמתמטיקה המבוסס על ביצוע פעילות בבית

אולי תתענינו בטעמים נוספים