מטרות למידה: אוריינות מידע, צריכה ויצירת תוכן במדיה הדיגיטלית, הכוונה עצמית בלמידה, התנהלות ומודעות חברתית
למה משמש הכלי:
איסוף מידע
עריכת משאל קצר
יצירת בוחן
הצגת הנתונים בגיליון אלקטרוני בצורה ברורה עם תרשימים וגרפים צבעוניים
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

היחידה מדגימה תהליך של למידה מבוססת הדמיות בנושא מכוניות היברידיות

אולי תתענינו בטעמים נוספים