מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
יצירת לוח שיתופי
משחוק
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בערבית למגזר היהודי בנושא אירא

אולי תתענינו בטעמים נוספים