מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, אוריינות מדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית
למה משמש הכלי:
יצירת אינפוגרפיקה
שיתוף מידע חזותי
עבודה בגליון נתונים שיתופי
ארגון, איסוף ומיון מידע
יצירת אלבום תמונות שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך לפיענוח מידע חזותי בנושא אוכלוסיית ישראל

אולי תתענינו בטעמים נוספים