• שלב חינוך: א'-י"ב
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי, אוריינות מידע, אוריינות מדיה דיגיטלית
למה משמש הכלי:
סיור וירטואלי
הצגת מידע במפה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

הפעילות נועדה ללמד על העיר ירושלים באמצעות יצירת שכבות מידע במפה שיתופית. אפשר ליישם דוגמה זו על מקומות שונים בעולם

אולי תתענינו בטעמים נוספים