מטרות למידה: הבניית ידע, אוריינות מידע, שיתופיות, צריכה ויצירת תוכן במדיה הדיגיטלית
למה משמש הכלי:
יצירת פודקסט
יצירת סרטון
הצגת מידע במפה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך חקר בלמידה ניידת בנושא הקיבוץ העירוני

אולי תתענינו בטעמים נוספים