מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
משחוק
יצירת כרזה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בערבית למגזר היהודי בנושא הסכם השלום עם מצרים

אולי תתענינו בטעמים נוספים