מטרות למידה: הבניית ידע, יישום בסביבה הדיגיטלית, אוריינות מדיה דיגיטלית
למה משמש הכלי:
יצירת שאלון
משחוק
שיתוף/ייצוג מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת להבניית ידע במדעים בנושא המדרג הביולוגי. במערך פעילויות משחוק לזיהוי קשרים ויחסי גומלין, למידה עצמאית ושיתופית

אולי תתענינו בטעמים נוספים