מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, היכרות אישית
למה משמש הכלי:
יצירת לוח שיתופי
איסוף ומיון מידע
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת באנגלית הכולל פעילויות משחוק להכרת מושגים, למידה עצמאית ושיתופית

אולי תתענינו בטעמים נוספים