• שלב חינוך: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: ארוך
מטרות למידה: הבניית ידע, אוריינות מדיה דיגיטלית, אוריינות מידע, העברת מסרים
למה משמש הכלי:
בניית תערוכה וירטואלית
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

דגם הצגת תוצרים בתערוכה וירטואלית בהוראה מרחוק

אולי תתענינו בטעמים נוספים