• שלב חינוך:
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: ארוך
מטרות למידה: אוריינות מידע, מיומנויות חקר, הכוונה עצמית בלמידה
למה משמש הכלי:
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

דגם לכתיבת טיעונים מבוססת וטיפוח הכוונה עצמית בלמידה משולבת

אולי תתענינו בטעמים נוספים