מטרות למידה: הבניית ידע, שיתופיות
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
משחוק
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בערבית למגזר היהודי בנושא גזרת לו"י

אולי תתענינו בטעמים נוספים