• שלב חינוך: חטיבת ביניים
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: ארוך
מטרות למידה: כישורי חקר, פתרון בעיות, אוריינות מידע, כישורי לומד עצמאי, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
איסוף ומיון מידע
שרטוט ופעולות גרפיות מסוגים שונים
הצגת שאלות לדיון והזמנת תלמידים להשתתף בו
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה: סל''ב

דגם הוראה מרחוק בנושא תכנון פתרון טכנולוגי

אולי תתענינו בטעמים נוספים