מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי, אוריינות מידע, למידה שיתופית, אוריינות מדיה דיגיטלית
למה משמש הכלי:
הצגת מידע במפה
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך סיור במפה שיתופית

אולי תתענינו בטעמים נוספים