מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי חקר, כישורי לומד עצמאי, אוריינות מדיה דיגיטלית, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
משחוק
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך חקר במתמטיקה בלמידה משולבת (משמש וניל-צרפתי)

אולי תתענינו בטעמים נוספים