• שלב חינוך: יסודי, חטיבת ביניים
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: בינוני
מטרות למידה: אוריינות מדיה דיגיטלית, הבניית ידע, למידה שיתופית, אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
יצירת אינפוגרפיקה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

דגם הוראה לפיענוח מידע חזותי בלמידה משולבת

אולי תתענינו בטעמים נוספים