מטרות למידה: הבניית ידע, טיפוח ערכים
למה משמש הכלי:
יצירת סרטון מסך
הצגת ידע/מידע בוידאו/סרטון
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה: מאגר ההקלטות של משרד החינוך

מערך הוראה מרחוק בווידאו המדגים צילום שיעור מורה בתחום המתמטיקה לחינוך חרדי

אולי תתענינו בטעמים נוספים