מטרות למידה: מיומנויות חקר, צריכה ויצירת תוכן במדיה הדיגיטלית, אוריינות מידע
למה משמש הכלי:
ארגון מידע בטבלה והפקת מידע מנתונים בטבלה
אוריינות מדיה דיגיטלית
הפקת מידע מגרף עמודות
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

היחידה מדגימה שימוש בהדמיה וסימולציה מתוקשבת ללימוד עקרונות באבולוציה

אולי תתענינו בטעמים נוספים