מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי, אוריינות מדיה דיגיטלית, אוריינות מידע, למידה שיתופית, מפה שיתופית, זהירות בדרכים
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
הצגת מידע במפה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך סיור במפה שיתופית. המערך עוסק בקריאת מידע ממפות שיתופיות בתוכנות שונות ותכנון משותף של מסלול הליכה בטוח לבית הספר

אולי תתענינו בטעמים נוספים