מטרות למידה: למידה שיתופית, הבניית ידע
למה משמש הכלי:
יצירת לוח שיתופי
עבודה בקובץ שיתופי
תרגול מיומנויות טיעון
הצגת ידע/מידע בוידאו
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה מרחוק בכימיה המבוסס על ביצוע ניסוי בבית

אולי תתענינו בטעמים נוספים