• שלב חינוך: א'-י"ב
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: בינוני
מטרות למידה: אוריינות מדיה דיגיטלית, כישורי לומד עצמאי, טיפוח יצירתיות
למה משמש הכלי:
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

הפעילות נועדה ללמד על דמותה של רות המואבייה באמצעות אפיון דמותה באמצעים חזותיים ויצירת פוסטר דיגיטלי

אולי תתענינו בטעמים נוספים