מטרות למידה: הבניית ידע, שיתופיות
למה משמש הכלי:
יצירת סרטון
שיתוף מידע קולי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בערבית למגזר היהודי בנושא כאן ואחיותיה

אולי תתענינו בטעמים נוספים