מטרות למידה: אוריינות מדיה דיגיטלית, למידה שיתופית, הבניית ידע
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך לפיענוח מידע חזותי לחינוך מיוחד, בנושא חקר יוון באמצעות בולים

אולי תתענינו בטעמים נוספים