• שלב חינוך: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: בינוני-ארוך
מטרות למידה: פתרון בעיות, הבניית ידע, למידה שיתופית, תרגול מיומנויות טיעון
למה משמש הכלי:
יצירת לוח שיתופי
סיעור מוחות
שיתוף מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

דגם הוראה דיגיטלי ללמידה משולבת המבוססת על פתרון בעיה או דילמה

אולי תתענינו בטעמים נוספים