• שלב חינוך: א'-י"ב
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: בינוני
מטרות למידה: אוריינות מידע, למידה שיתופית, חקר, אוריינות מדיה דיגיטלית, טיפוח ערכים
למה משמש הכלי:
אלבום תמונות שיתופי
איסוף ומיון מידע
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

הפעילות נועדה ליצור מעורבות קהילתית ולעורר מודעות לערכי איכות הסביבה. הפעילות תיעשה באמצעות צילום מפגעים סביבתיים ודיווח עליהם

אולי תתענינו בטעמים נוספים